Vitajte

Nezisková organizácia CEPTEM poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd, regionálny rozvoj, zamestnanosť a na tvorbu a ochranu životného prostredia a v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb.

SÚHRNNÁ SPRÁVA

Predmet zákazky – 3 moduly Autonómneho robotického vozidla

Súťaž návrhov - Cezhraničný online systém

- informácia podľa § 41 otváranie časti ponúk označených ako "Kritéria"

- informácia podľa § 41 otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné"

- Oznámenie o výsledku súťaže návrhov

Program cezhraničnej spolupráce